GSM магазин онлайн

gsm апарати

телефони на ниски цени

Телефон за поръчки
0883-22-33-06
Раб.време: от 10 до 19 ч.

Цените важат при поръчка и доставка.

Доставчик: "Ред Кюб" ЕООД, булстат: 203362241 ,
тел. за поръчки: 0883-22-33-06,  от 10 до 19 часа.
e-mail: office@elitmobil.bg
 
 
Условия за гаранция: Срок на гаранцията - 24 месеца от датата на закупуване.
Гаранцията не се отнася за акумулаторната батерия и аксесоарите към телефона / панели, зарядно устройство, мултимедийна карта, хендс-фрий, data-кабел...и т.н/, фирмата не носи отговорност за софтуерни пропуски на производителя във софтуерната версия на мобилния апарат, но при възможност я обновява.
Дълготрайността на батерията и нейните характеристики зависят изцяло от спазването на правилата за експлоатация, предписани от производителя. Гаранцията е поименна.
Условия, при които рекламация може да бъде отхвърлена: Липса на гаранционни документи или невалидност на тези документи, а именно: несъвпадение или липса на IMEI номер на телефона. Нарушение на целостта, изтриване или липса на етикета на производителя или на гаранционния етикет на телефона, всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар, неправилно съхранение, заливане с течности, опити за поправка и софтуерна интервенция от неупълномощени лица, зареждане с неоригинални зарядни устройства или други външни въздействия в противоречие с изискванията на производителя, свързване с неодобрени от производителя устройства. Независимо от търговската гаранция правата на потребителите се съблюдават съгласно ЗЗП. Срок за отстраняване на повредата е 30 работни дни от датата на приемане на апарата.
Общи условия: Договорът за продажба сключен през Интернет е договор за продажба от разстояние. Договорът за продажба от разстояние се сключва въз основа на предложение отправено от "Ред Кюб" ЕООД (Доставчик) до всеки потребител (Клиент) на електронния магазин, като част от системата за продажба на стоки. Договорът се счита за сключен от момента на потвърждаване на поръчката от страна на Доставчика.  Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена: На основание чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, Купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, в 14 дневен срок от доставката на стоката има право без да дължи обезщетение или неустойка да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия: 1. Потребителят предварително писмено да информира Доставчика на e-mail: office@elitmobil.bg за намерението си да върне получената стока. 2. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна, стоката да не е ползвана, стоката и нейната опаковка да са във вида, в който са получени от Купувача, в момента на доставката. Купувачът се задължава да върне стоката заедно с издадената на негово име гаранционна карта. 3. Всички транспортни разходи по връщането на стоката са за сметка на Купувача, както и риска от погиването и, до момента на получаването и в офиса на Доставчика 4. Доставчикът възстановява заплатената сума в срок до 5 работни дни от получаването и обратно. Начинът по който ще се осъществи връщането на заплатената сума е банков или паричен превод в полза на Купувача, който посочва в имейла си до Доставчика информация за банкова сметка или данни за паричен превод през системата на "E-pay", "Easy pay" и т.н. Комисионните и преводни такси са за сметка на Купувача. Всяка лична информация, която попълвате в сайта или изпращате към него чрез електронна поща или друг начин, ще бъде използвана в съответствие с приетите правила за защита на личната информация.
Цена на стоката: Цената е валидна за деня на поръчката, съгл. разпоредбите на чл.52,ал.1,т.8 от Закона за Защита на Потребителите. Всички цени са крайни и са съобразени с чл.52,ал.1,т.3 от Закона за Защита на Потребителите.
Заплащане на стоката: Заплащането се извършва при доставка.
 
Всички такси по доставката са включени в цената от 7 лв. за мобилни телефони и 4 лв. само за аксесоари.
 
ЦЕНА ЗА ДОСТАВКА: 7 лв. за мобилни телефони, 4 лв. само за аксесоари, 7 лв. за мобилни телефони + аксесоари,
важи за ЦЯЛАТА СТРАНА. Плащане при доставка.
 
 

Доставка Доставка
Цена за доставка:
7 лв. за мобилни телефони,
4 лв. само за аксесоари,
важи за цяла България,
плащане при доставка
уеб-дизайн изработка уеб-сайтове